Gratis

 • lid worden
 • Wifi, scannen en gebruik internet-pc's
 • Materialen lenen
 • Materialen verlengen

Te laat geld

 • € 0,20 per materiaal per uitleendag 
 • Derde en vierde aanmaning per brief: € 7 

Afdrukken en kopiëren

 • Afdrukken A4 zwart/wit: € 0,10 / pagina
 • Afdrukken A4 kleur: € 0,50 / pagina
 • Afdrukken A3 zwart/wit: € 0,30 / pagina
 • Afdrukken A3 kleur: € 0,50 / pagina

Varia

 • Schade of verlies: kostprijs materiaal + administratieve kost
 • Reservatie uit leesdijkBIB: € 1,00
 • IBL: minimum € 3,00 per geleverde aanvraag